info@reddo.se

010-491 13 54

Klimatpåverkan från vattenskador måste minska

Vattenskador är kostsamma för både miljö och plånbok, där utmaningen består i att öka cirkulärt tänkande och möjliggöra återbruk av material.

2021-REDDO
INTRODUKTION​​
sänkt CO2-utsläpp och reducerad energiförbrukning

Hantering och återställande av vattenskador måste bli mer hållbar! Reddo är ett cleantechbolag som är specialiserat på att utveckla nya innovativa och hållbara lösningar för att sanera och återställa vattenskador. Våra nya innovativa metoder och lösningar utvecklas med målet att radikalt sänka CO2-utsläpp och reducera energiförbrukning, genom att våra metoder blir nya standards eller kompletterande lösningar för fuktskadebranschen. 

Vattenskador medför kostsam klimatpåverkan

Vattenskador är kostsamma för både miljö och plånbok, där utmaningen består i att öka cirkulärt tänkande och möjliggöra återbruk av material

kostnadsbesparingar och effektivare arbetssätt

Våra innovationer tillför även andra nyttor såsom stora kostnadsbesparingar, ett mindre komplext och effektivare arbetssätt för huvudmännen (t.ex. försäkringsbolagen), kortare ledtider och en bättre kundupplevelse med möjlighet att tex nyttja ett kök med en vattenskada under saneringstiden, inga åldersavdrag och ev. lägre premier över tid. Våra metoder leder till dessa värden / nyttor genom en större del återbruk än dagens arbetssätt. 

hållbarhetskoll, utveckling, testning

Reddo erbjuder också genom ”Vår Hållbarhetskoll”, en egenutvecklad digital skadeuppföljning, för att skapa uthålliga processer samt säkra, följa upp och mäta hållbarhetsresultat över tid för nya smarta arbetssätt. Huvudmän får även rapporter med uppföljning av CO2-utsläpp.

Reddo utvecklar och testar alla lösningar i eget labb i Mollösund på västkusten, och testar därefter på riktiga skador tillsammans med ett antal fuktbolag och försäkringsbolag i regionen. 

innovatör, utvecklare, utbildare, rådgivare

Reddo är inte en utförare utan verkar som en innovatör, utvecklare, utbildare, certifieringsorgan och rådgivare. Reddo är partner med utvalda utförare inom fuktskade- och golvbranschen som utför saniering, torkning och återställande. Metoder och produkter är patentskyddade.

HÅLLBAR INNOVATION FÖR VATTENSKADOR

Reddo utvecklar nya innovativa och hållbara lösningar för att sanera och återställa vattenskador.

Reddo är latin och betyder återställa!

 Vårt varumärke och företag skall stå för hållbarhet, innovation, att utmana, integritet och ett tydligt kundvärde.

historia
reddo

Reddo är latin och i en verbform betyder det bl.a. ”restore”, d.v.s. ”återställa”. Vårt varumärke och företag skall stå för hållbarhet, innovation, att utmana, integritet och ett tydligt kundvärde. 

vision

Vår vision är att vara den ledande aktören inom hållbar innovation för sanering och återställande av vattenskador genom att etablera nya metoder och lösningar för en bättre miljö, och andra viktiga nyttor vilket medför att hållbarhet inte behöver kosta mer utan alla ska vinna på de nya arbetssätten. Grundarna i Reddo har en bra mix avseende kompetens, erfarenhet och nätverk från både sakförsäkrings- fastighets-, fuktskadebranschen, innovation, strategisk immaterialrätt, starta och utveckla bolag. affärsmodellering, juridik och strategisk web.

ide och utveckling

Reddo startades efter utvecklingen av en idé som inbegrep en ny metod och verktyg, ParkettLyften eller Reddo Wood System (RWS), för att konkret kunna sanera och återställa vattenskador i utrymmen med flytande trägolv på ett hållbart sätt. Detta genomförs genom att inte behöva bryta upp och ersätta det befintliga golvet utan istället vid skadan lyfta och torka golvet med Parkettlyften.

Parkettlyften och andra lösningar

Parkettlyften har framgångsrikt testats med ett antal försäkringsbolag och fuktskadebolag och används nu i västra Sverige, med diskussion om utrullning i flera regioner. Bredvid Parkettlyften finns ett flertal andra innovationer för att rädda bl.a. hela våtutrymmen, luftspaltsbildande konstruktioner, samt nya energioptimerande avfuktare och fläktar. Dessutom finns vårt IT-rapporteringsverktyg, ”Vår Hållbarhetskoll”, som vi använder för att kunna dokumentera, följa upp och analysera hållbarhetseffekten i respektive vattenskada för varje försäkringsbolag.

Reddo har en portfölj med patenterade och skalbara lösningar

När vattenskador sker kan Reddo rädda värden genom en växande portfölj av lösningar för att torka både konstruktioner och ytskikt. Genom att Torka först™ ökar möjligheten till återbruk och minskar den negativa klimatpåverkan som annars uppstår.

Lösningar/tjänster
vårt fokus

Reddo fokuserar idag på skador som har inträffat, och därmed behöver torkas, saneras och återställas, i framtiden kommer Reddo även att fokusera på preventiva lösningar som förhindrar att skadan inträffar. 

Vår portfölj består av ett antal System, dvs en metod, ett arbetssätt, med ett flertal lösningar i form av produkter, verktyg och handgrepp. 

Många lösningar (solutions) tillsammans blir en metod eller ett system, och solutions, dvs lösningar som fungerar själva eller i ett system.

Reddo har fler innovationer under utveckling. Framtida forskning och utveckling kommer att fortsatt ske i egen regi med egen personal och konsulter, men även via externa samarbeten (tex universitet, branschaktörer, RISE) och via förvärv för att fortsätta bygga en stark och ledande portfölj inom lösningar för att minska effekten av vattenskadors betydelse på klimatförändringen.

Reddo Systems 
  • Reddo Wood System (RWS) – “Parkettlyften” 
  • Reddo Air Gap System (RAGS) – ”Luftspaltsbildande konstruktioner”
  • Reddo Wet Room System (ReWeRS) – ”Våtutrymme inströmmande vatten”
  • Reddo Carpet System (ReCS ) – ”Reddomattan”
Reddo Air Tech Solutions - RATS
  • Reddo Air Sorbtion Solutions (RASS) – ”Sorbtionsavfuktare”
  • Reddo Air Combo System (RACS) – ”Kombifläkt”
  • Reddo Air Combo Turbine Systems (RACTuS ) – ”Kombiturbin”
reddo GÖR skillnad: RÄDDA VÄRDEN - RÄDDAR VÄRLDEN™
Hållbarhet
ESG – Impact och Klimatmålen

Reddo är ett innovationsbolag inom ”cleantech” med fokus på ”climatetech” för att kunna erbjuda nya klimatsmarta innovationer och metoder för vattenskador, som gör konkret skillnad. Reddo har sedan bolaget grundades i 2015 arbetar med ett tydligt fokus att kunna minska klimatpåverkan genom en konkret påverkan på miljön i alla våra metoder och produkter genom att ta fram nya klimatsmarta innovationer som ersätter dagens arbetssätt vid sanering och återställande av vattenskador.  Genom att möjliggöra återbruk av material sänker vi CO2-utsläppen med 70-95% lägre koldioxidbelastning kontra dagens arbetssätt för varje vattenskada. Detta innebär konkret att befintliga ytskikt och konstruktioner torkas vilket minimerar rivning och behov av återställning samt kraftigt reducerar material och materialtransporter. Vid användning av våra nya kombinerade avfuktare och fläktar sänker vi energiförbrukningen 25-60% beroende på typen av avfuktare eller fläkt, samt användningsområde. 

Globala klimatmål

I september 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny utvecklingsagenda och globala mål för hållbar utveckling. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Agenda 2030 är den mest ambitiösa planen för att skapa en hållbar utveckling som världen någonsin antagit. Världens ledare har lovat att uppnå de globala målen till år 2030. Alla länder har därmed tagit på sig ansvaret att skapa en mer rättvis, hållbar och bättre värld.

Regleringar via tex EUs Taxonomiförordning börjar gälla den 1 januari 2022, vilket innebär att svenska företag med 500 anställda ska redovisa sin andel gröna intäkter i årsredovisningen för 2022. I 2023 kommer nästa del av taxonomin att rullas ut, där aktiviteter klassificeras efter vilken påverkan de har på bland annat cirkulärt tänkande och biologisk mångfald. Taxonomin omfattar elva branscher som tillsammans står för ca 95% av de globala utsläppen och där ingår bla Finans- och försäkringsbranschen, Fastighetsbranschen och Bygg och anläggningsbranschen.

Många av de ledande försäkrings- och fastighetsbolagen i Norden och i Europa arbetar redan med frågan hur de kan nå koldioxidneutralitet i sin verksamhet och då bedömer vi att det krävs ett helt nytt sätt att tänka inom hur man hanterar sina större skadeområden som vatten och brand. Inom försäkringsbranschen har bolagen kommit långt inom motorskador och hittat lösningar för avgränsningar, återbruk (begagnade delar) eller andra lösningar via etablerade försäkringsvillkor och prejudikat. 

Inom vattenskador är återbruksfaktorn ca 3-15% i de flesta skador. Det känns omodernt att i dag ha som angreppssätt att vid en mindre begränsad vattenskada ska allt rivas och slängas, tex, golv (ytskikt), golvkonstruktioner, gipsväggar etc, och därefter ersättas med nytt. Reddos ambition är att vara en katalysator för att möjliggöra ett skifte och kunna erbjuda lösningar, en möjlighet att kunna återbruka 85-100% vid en vattenskada och samtidigt kunna öka effektiviteten, sänka den totala skadekostnaden och öka kundnöjdheten.

Reddo har utvecklat ett informationsverktyg, ”Vår Hållbarhetskoll”, som varje fuktskadetekniker kommer att använda som en del i skaderapportering som fokuserar på hållbarhet, och den effekt vi uppnått vid en enskild skada. Detta ger försäkringsbolaget en möjlighet att summera sina framsteg per skada, per period och dess totala progress under året.

Reddos produkter och verktyg tillverkas i Sverige och ska vara miljövänliga och återvinningsbara, utan att sänka kravet på hög kvalitet, ergonomi och funktion. Våra produkter idag är primärt tillverkade av ABS plast och PA plast som är återvinningsbara, som Naturskyddsföreningen klassar som ofarliga plaster. Reddo har sin forskning och utveckling i Mollösund på Västkusten. Industridesign i Göteborg samt prototyping, konstruktion och tillverkning i Småland för att ha kontroll på hela utvecklings- och produktionskedjan. 

Kvalitet i utförande genom fokus på utbildning

Reddo utbildar och certifierar utförare och tillhandahåller utrustning. Detta säkerställer kvalitet i utförandet och ger jämnare resultat.

Reddo har utvecklat ett certifieringsupplägg för sina användare via Reddo Academy

Reddo Academy
Utbildningen

Reddos utbildningsprogram, Reddo Academy, är centralt för att säkerställa ett korrekt handhavande av våra metoder och verktyg, vilket borgar för en god kvalitet. Det är viktigt för oss att alla skall känna sig trygga med att utförarna har den kompetens som krävs för att kunna hantera våra lösningar. Vi utbildar därför normalt sätt endast tekniker med ett antal år i yrket och grundläggande erfarenhet och kompetens som fukttekniker. Vi har samlat våra utbildningar i ett Akademiprogram.

Akademiprogrammet är utformat inte bara för helt nya deltagare, utan även för alla våra mer seniora deltagare som tidigare deltagit i Reddo Academy. Det händer mycket inom Reddo och hos våra användare, vilket medför att utvecklingen och erfarenheter skapar ny kunskap och förfinade lösningar. Reddo avser att bedriva utbildningsverksamhet och rådgivning både via fysiska och digitala möten, samt e-learning och video. Viss information kommer även finnas på vår webb i inloggat läge framöver.  Vi har även länkat upp Reddos användarforum (Reddo Userforum) till Reddo Academy för att kontinuerligt kunna lära nytt av varandra och dela erfarenheter. 

Utbildningen består normalt av ett teoripass och ett praktikpass samt en teoretisk summering och därefter ett kunskapstest som leder till certifiering. Utbildningen kan anpassas till kompetensnivån på deltagarna.

Det finns en utbildning för alla Reddos metoder och dess specifika verktyg. Vid intresse kan utbildning anpassas till kunders behov. Vissa delmetoder kommer över tid också kunna ha olika svårighetsgrad vilket kommer innebära att vissa kurser kommer att erbjudas som Grundkurs Bas, Erfaren och Avancerad kurs.

Reddo har efter överenskommelse även möjligheten att medverka i de första skadorna ute i fält för att rådge, förevisa och säkra kvalitet i handhavandet av verktyg och metod på plats.

Certifiering

Reddo har utvecklat ett certifieringsupplägg för sina användare via Reddo Academy. Reddo Academy garanterar en första och lägsta kunskapsnivå för de professionella utövarna inom Reddos olika metoder och lösningar, men även inom vattenskadesanering generellt.

Ett flertal ledande fuktskadefirmors tekniker har idag gått igenom utbildning och certifiering genom Reddo Academy. En certifiering gäller generellt under en 24 månaders period och därefter måste en ny certifiering ske till samma nivå eller till en mer avancerad nivå.

Efter certifiering kan enskild certifierad tekniker logga in och beställa utrustning via Mina sidor. 

 

Reddo webbplats använder kakor (cookies) för att fungera på bästa sätt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder dem.
Så använder vi cookies…