info@reddo.se

010-491 13 54

LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÖTEBORG OCH BOHUSLÄN TAR KONKRETA STEG I SITT MILJÖARBETE I SAMARBETE MED REDDO

Parkettlyften används för att torka flytande parkettgolv vid vattenskador.
Reddos samarbetspartner Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän har som första försäkringsbolag infört Reddos lösning ”Parkettlyften” som standardlösning för vattenskador på parkettgolv, som möjliggör att torkning kan ske utan utrivning. Metoden medför att CO2-utsläppen i snitt minskar med 70% per återställd vattenskadad parkett.

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän har under parollen ”Allt ska hålla” åtagit sig att jobba kontinuerligt mot FNs globala mål kring klimatet och hållbar konsumtion och produktion. Det innebär att bland annat de ska minska sina klimatutsläpp med 30% redan till 2023 i jämförelse med 2018. För att uppnå detta behöver de även prioritera skadereglering, där det historiskt har varit svårt att uppnå mätbara och bestående resultat. De utforskar till exempel nya metoder för cirkulär skadereglering med målet att återställa skador på ett sätt som förenar affärs- och miljönytta samt säkerställa att fullt fungerande material och komponenter inte kasseras utan får nytt liv. Ett större sådant initiativ var införande och test av Parkettlyften i deras vattenskador, med full integration i skaderegleringen under 2020. – Vi har krav på oss att hantera skador på hållbart och kostnadseffektivt sätt så vi är glada över att ha hittat en metod för att spara på miljö som dessutom sparar tid för våra kunder, säger Peter Ahl Amundin chef byggskador på Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän.

Under införandet har resultat kopplat till hållbarhet, kundnöjdhet, ledtid och kostnader noggrant följts upp. Förutom hållbarhetsbesparingar om 70% minskade koldioxidutsläpp per skada har ledtiden halverats vilket underlättar för både kunder och skadereglerare. Kundundersökningar har visat att kunderna har varit mycket nöjda med att de kan nyttja sitt utrymme bättre under hanteringen och har upplevt det som smidigt. – Hållbarhet får gärna kosta lite extra, men i det här fallet har vi kunna spara på alla fronter – även i kostnad, säger Peter.

Parkettlyften som metod innebär att vattenskadad parkett torkas när den ligger kvar, vilket gör att den akuta fasen i skadan avslutas utan utrivning. Detta möjliggör en kontrollerad hantering där en bedömning om återställning görs först efter torkning. I de flesta fall kan golvet räddas med lokal återställning av parketten, men även när golvet är så skadat att det måste rivas förenklas arbetet genom att rivning och läggning av nytt golv kan ske vid ett tillfälle och kan planeras in när det passar den skadedrabbade. Som enda metod säkerställer Parkettlyften också dubbelsidig uttorkning av den stegljudsdämpare som ofta ligger under parkett, där fukt annars kan finnas kvar även när parketten är torr. – Vårt fokus är att hitta innovativa lösningar för att hantera vattenskador mer hållbart, men det är också viktigt att kunderna ska vara trygga med att det blir torrt, säger Henrik Stål, VD för Reddo.

Parkettlyften är nu en kravställd standardmetod i Länsförsäkringar Göteborg och Bohusläns upphandling av fuktbolag. I upphandlingen har Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän också valt att följa upp alla sina vattenskador med verktyget Vår Hållbarhetskoll, där alla deras utförare skickar in en hållbarhetskoll efter varje hanterad vattenskada. Det ger skadereglerarna en snabb inblick i en enskild skada och möjliggör dessutom uppföljning av hur arbetet med hållbar skadereglering av vattenskador utvecklas över tid. – Hållbarhetskollen ger ett bra underlag för utveckling av både våra interna processer och dialogen med våra samarbetspartners, säger Peter.

Nu fortsätter arbetet med att införa Parkettlyften som standardmetod, samtidigt som Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän letar efter lösningar för en mer hållbar skadereglering för fler skadetyper. Reddo har flertalet lösningar som är klara, bl.a. torkning av luftspaltsbildande konstruktioner utan utrivning, samt lösningar under utveckling, bl.a. torkning av badrum utan utrivning. – Vi ser fram emot ett fördjupat samarbete med Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän och att få möjlighet att testa flera av våra lösningar för att spara på miljön när vattenskador inträffar, säger Henrik.

Reddo webbplats använder kakor (cookies) för att fungera på bästa sätt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder dem.
Så använder vi cookies…