LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÖTEBORG OCH BOHUSLÄN TAR KONKRETA STEG I SITT MILJÖARBETE I SAMARBETE MED REDDO

Parkettlyften används för att torka flytande parkettgolv vid vattenskador. Reddos samarbetspartner Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän har som första försäkringsbolag infört Reddos lösning ”Parkettlyften” som standardlösning för vattenskador på parkettgolv, som möjliggör att torkning kan ske utan utrivning. Metoden medför att CO2-utsläppen i snitt minskar med 70% per återställd vattenskadad parkett. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän har […]

PROJEKT MED VINNOVA FÖR TEKNIKVALIDERING AV SORBTIONSAVFUKTARE AVSLUTAT

Reddo har avslutat ett projekt finansierat av Vinnova för teknikvalidering av vår patentsökta sorbtionsavfuktare. Tekniken möjliggör ~25% energibesparing jämfört en standardmaskin vid professionell saneringsavfuktning. Testet har drivits i samarbete med Vinnova för att validera den nya teknik som Reddo har tagit fram. Innovationen bygger på ett nytt sätt att tillvarata den energi som skapas när […]

AVSLUTAT PROJEKT MED ENERGIMYNDIGHETEN

Design på produkt för att torka luftspaltsbildande konstruktioner, innefattande t.ex. s.k. Platonmatta Reddo har avslutat ett projekt för att ta fram en metod och produkt för att torka luftspaltsbildande konstruktioner, t.ex. med s.k. Platonmatta, innan utrivning sker. Projektet har delfinansierats av Energimyndigheten och har möjliggjort att Reddo kunnat ta fram en prototyp och framgångsrikt testat […]