info@reddo.se

010-491 13 54

Reddo är ett cleantechbolag inom vattenskador

Reddo utvecklar skalbara och patenterade innovationer för nya effektiva klimatsmarta metoder och produkter för att torka, sanera och återställa vattenskador via återbruk, med 70-95% lägre koldioxidbelastning kontra dagens arbetssätt.

2021-REDDO
CERTIFIERING / KRAVSTÄLLARE

Reddos lösningar används av certifierade utförare som hanterar skador hos våra licensierade huvudmän. 

Våra utförare är stora som små fuktbolag och huvudmän är försäkringsbolag och större fastighetsägare.

trygghet och kvalitet

Vattenskador är idag den totalt mest kostsamma typen av skador i Sverige, med en kostnad om ca 12mdr kronor per år, och kostnaden ökar varje år.  Reddos standardiserade metoder och produkter skapar trygghet i utförandet och säkrar en god kvalitet i återställandet. Genom att ändra förhållningssätt i vattenskador och använda Reddos portfölj med lösningar för att Torka först™, öppnas en reell möjlighet att verka för en hållbar vattenskadehantering.

välkommen att kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss för att få veta mer! 

hållbarhet

Nya metoder och verktyg ger för torkning ger 70-95% lägre koldioxidbelastning genom ökat återbruk och våra effektiva avfuktare bidrar med 25-60% energibesparing beroende på användningsområde.

tid

Ledtidsreduktioner och lägre komplexitet pga. mindre och enklare ingrepp i fastigheten samt färre involverade aktörer. Dessutom leder det till effektivare handläggning av skador samt kortare tid för öppna skadeakter.

kundnöjdhet

Slutkunderna får kortare och enklare hanteringstid, där de slipper utrivning och får mindre damm, lukt och buller, kan nyttja stor del av utrymmet, slipper åldersavdrag samt ev. avgränsningsdiskussioner. Dessutom kan kunderna ev. få lägre premier över tid då skadekostnaden blir lägre.

ekonomi

Mycket stora skadekostnadsbesparingar – kräver ingen investering från försäkrings- och fastighetsbolagen. Dessutom lägre avbrottskostnader och högre effektivitet i skadehandläggningen.

Reddo webbplats använder kakor (cookies) för att fungera på bästa sätt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder dem.
Så använder vi cookies…